Skip to main content

Våre tjenester

Vi har til sammen over 90 års erfaring med kontroll av kraner, fallsikring og annet arbeidsutstyr

  • Vi tilbyr kontroll og sertifisering av arbeidsutstyr landbasert, offshore og sjøfart
  • Vi er sertifisert av Norsk Sertifisering AS som sakkyndig virksomhet nr. SV286
  • Vi er sertifisert i høyeste kompetansekategori S1 så vi også kan utføre sertifiseringer og spesialkontroller
  • Vi er sertifisert i uavhengighetskategori C så vi kan også tilby utbedringer/reparasjoner og nysalg
  • Vi er godkjente sakkyndige personer iht. Sjøfartsdirektoratets retningslinjer
  • Vi utfører kontroll på fallsikringsutstyr
  • Vi er to autoriserte personer fra Tractel som også har GWO kurs
  • Vi har lang erfaring som bistand ved produksjon og ombygging av kraner og løfteutstyr.